Capaciteitsbepaling

De capaciteit voor onze school is vastgesteld op:

    60 kleuters per geboortejaar in het Laar
    10 kleuters per geboortejaar in onze wijkschool Hadschot (Galven)
    20 kleuters in het totaal in onze wijkschool Kievermont

Het totale aantal kinderen over de vestigingsplaatsen heen mag niet hoger zijn dan 75.
Gerealiseerde inschrijvingen in de kleuterschool lopen automatisch door in de lagere school

    75 lagere school kinderen per leerjaar in het Laar

DE VRIJE INSCHRIJVINGEN VOOR KLEUTERS geboren in 2014 STARTEN OP MAANDAG 7 MAART 2016 om 8.30 uur.

Alle inschrijvingen gebeuren in het LAAR, ook die voor de wijkscholen